Deze tekst is zowel in het Nederlands als in het Duits.
Dieser Text ist sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch,

NEDERLANDS
Ik krijg veel vragen over het afstellen van een Kokusan of Bosch ontsteking in combinatie met een Powerbox. Het is bijna ondoenlijk om al die vragen per mail te beantwoorden en dus heb ik besloten mijn kennis in een spreadsheet te vervatten. De vele vragen komen ook vanuit het Duitstalig gebied en dit verklaart dan ook dat de tekst zowel in het Nederlands als in het Duits geschreven is.

De concrete probleemstelling luidt dan ook: ”hoe stel ik mijn Kokusan/Bosch ontsteking af in combinatie met een powerbox wanneer ik niet over een lamp beschik?”.

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Dit komt omdat er te veel variabelen in het spel zitten. Iedereen rijdt met een andere setup en dus ook met andere toerentallen. Het beste is om met de lamp de ontsteking af te stellen. Dit artikel gaat er juist om hoe de ontsteking af te stellen zonder lamp.

Zodra je de spreadsheet, dat onderaan dit artikel te downloaden is, opent dan zie je 4 velden die je kunt invullen. Ik zal de 4 velden toelichten.


Toerental maximaal vermogen
Drehzahl maximaler Leistung
Hier vul je het toerental in wat jouw Kreidler tijdens het rijden in de hoogste versnelling haalt. Of je hebt een uitdraai van een testbank waar je exact kunt zien bij hoeveel toeren jouw Kreidler het meeste vermogen bereikt. Dat toerental vul je dus in….

Toerental stationairloop
Drehzahl Lehrlauf
Hier vul je het toerental in dat jouw Kreidler bij stationairloop aangeeft.

Welke Powerbox in Graden 
Welcher Powerbox in Grad
Hier vul je in welke powerbox je hebt (P10, P17, P22). Dus je geeft dan het getal in (10, 17 of 22). Heb je een C-6 Powerbox dan vul de graden in van de curve die je wilt gaan gebruiken. De C-6 heeft 7 curves.. Je moet bij iedere curve de ontsteking opnieuw afstellen.

Krukas voor BDP in Graden
Kurbelwelle vor OT in Grad
Hier vul je de graden in van het ontstekingstijdstip bij maximaal vermogen. Voor de meeste Liefhebbers is 15 graden een veilige waarde.


Wanneer je alles ingevuld hebt dan zal de rode cel jouw een waarde geven. Nu ga je in de tabel daarnaast kijken hoeveel mm voorontsteking je moet hebben bij stationairloop van jouw Kreidler. Bijvoorbeeld: De rode cel geeft 30 graden aan en je hebt een standaard krukas dan kijk je in de 2de tabel naar de waarde die correspondeert met de 30 graden. Dat zou dus 3,24 mm voorontsteking moeten zijn.

 
Tip:
De VDO toerentellers zijn vaak niet erg nauwkeurig. Bij het afstellen van een ontsteking maak ik daarom gebruik van een handig hulpmiddel: De Stihl EDT 9. Deze geeft digitaal de exacte toerentallen aan. Je hoeft die maar met het bijgeleverde klemmetje op de bougiekabel bevestigen en je krijgt de goede toerentallen te zien.

Ik hoop dat ik met dit artikel een bijdrage heb mogen leveren aan nog meer Kreidler plezier 😊!


DEUTSCH
Ich bekomme viele Fragen zum Einstellen einer Kokusan- oder Bosch-Zündung in Kombination mit einer Powerbox. Es ist fast unmöglich, all diese Fragen per E-Mail zu beantworten, also habe ich beschlossen, mein Wissen in einer Tabelle zusammenzufassen. Die vielen Fragen kommen auch aus dem deutschsprachigen Raum und das erklärt, warum der Text sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch verfasst ist.

Die konkrete Problemstellung lautet daher: „Wie stelle ich meine Kokusan/Bosch-Zündung in Kombination mit einer Powerbox ein, wenn ich keine Lampe habe?“.

Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Dies liegt daran, dass zu viele Variablen beteiligt sind. Jeder fährt mit einem anderen Setup und damit auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Am besten stellen Sie die Zündung mit der Lampe ein. In diesem Artikel geht es aber darum, wie man die Zündung ohne Lampe einstellt.

Sobald Sie die Tabelle öffnen, die Sie unten in diesem Artikel herunterladen können, sehen Sie 4 Felder, die Sie ausfüllen können. Ich werde die 4 Felder erklären.

Toerental max vermogen
Drehzahl maximale Leistung
Hier geben Sie den Drehzahl ein, die Ihr Kreidler während der Fahrt im höchsten Gang erreicht (rechtaufsitzend max Endgeschwindigkeit). Oder Sie haben einen Ausdruck eines Prüfstands, auf dem Sie genau sehen können, bei wie vielen Umdrehungen Ihr Kreidler die meiste Leistung bringt. Also geben Sie diese Umdrehungen ein….

Toerental stationairloop
Drehzahl Lehrlauf
Hier geben Sie die Drehzahl ein, die Ihr Kreidler im Leerlauf anzeigt.

Welke Powerbox in Graden
Welcher Powerbox in Grad
Hier tragen Sie ein, welche Powerbox Sie haben (P10, P17, P22). Sie geben also die Nummer ein (10, 17 oder 22). Wenn Sie eine C-6 Powerbox haben, geben Sie die Grade der Kurve ein, die Sie verwenden möchten. Der C-6 hat 7 Kurven, bei jeder Kurve muss die Zündung neu eingestellt werden.

Krukas voor BDP in Graden
Kurbelwelle vor OT in Grad
Hier geben Sie die Gradzahl des Zündzeitpunktes bei maximaler Leistung ein. Für die meisten Enthusiasten sind 15 Grad ein sicherer Wert.

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, zeigt Ihnen die rote Zelle einen Wert. Nun sehen Sie in der nebenstehenden Tabelle, wie viel mm Vorzündung Sie im Leerlauf Ihrer Kreidler haben sollten. Beispiel: Die rote Zelle zeigt 30 Grad an und Sie haben eine Standard-Kurbelwelle, dann suchen Sie in der 2. Tabelle nach dem Wert, der den 30 Grad entspricht. Das sollte also 3,24 mm Frühzündung sein.

Tip:
Die VDO Drehzahlmesser sind oft nicht sehr genau. Deshalb verwende ich beim Einstellen einer Zündung ein praktisches Tool: Den Stihl EDT 9. Er zeigt digital die genauen Drehzahlen an. Sie müssen es nur mit dem mitgelieferten Clip am Zündkerzenkabel befestigen und schon sehen Sie die richtigen Drehzahlen.

Ich hoffe, dass ich mit diesem Artikel zu noch mehr Kreidler-Spaß beitragen konnte 😊!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s